Toen we kleine kinderen waren, tekenden we zonder een vooropgezet plan, of met een bepaald doel voor ogen. We tekenden gewoon! We krasten, maakten cirkels of andere patronen en konden hier uren zoet mee zijn. We hingen er geen waardeoordeel aan van goed of slecht. We tekenden gewoon. En we hadden er plezier in. Dat is in het kort de essentie van Creatieve Mindfulness.

Toen ik 9 jaar oud was kreeg ik een prijs voor het maken van de mooiste tekening. De leraar van mijn klas op de lagere school had zelf plezier in tekenen en had ons een leuke opdracht gegeven waar we de hele middag aan mochten werken op vrijdagmiddag, terwijl hij ons werk na zat te kijken. De sfeer in de klas was goed en ik was helemaal in mijn element. Waar andere kinderen na 5 minuten al klaar waren, zat ik diep in mijn tekening verzonken. Ik had geen notie van de tijd. Plotseling werd ik op mijn schouder getikt door een vriendinnetje met de woorden: ‘We mogen naar huis!’ Verschrikt kwam ik uit mijn ‘bubble’ weer terug in de klas. Als laatste verliet ik de klas, omdat ik nog iets af moest maken, geamuseerd had de leraar mij in de gaten gehouden…

De volgende dag ontving ik de prijs voor het maken van de mooiste tekening. Ik moest voor de klas komen en iedereen klapte voor me. Ik ontving een prijs voor het maken van kunst. Ik vond het leuk, maar begreep het niet zo goed. Ik had iets gedaan waar ik plezier in had en daar kreeg ik nu een prijs voor… tekenen deed je toch gewoon van binnenuit. Dat kan toch iedereen dacht ik…

Ik heb nooit meer een prijs voor mijn kunst gekregen, maar wat ik vanaf die tijd wist, is dat tekenen een enorm effect had op mijn gemoedstoestand. En het is vanwege deze gewaarwording dat ik tekenen zo waardevol vind dat ik mij als kunstenaar, leraar/coach gedwongen voel dat met anderen te delen en heb het Creatieve Mindfulness genoemd.

Creatieve Mindfulness
Wat gebeurd er als we tekenen? Hoe en waarom heeft het maken van een simpele tekening zoveel effect op ons? Ik had er lange tijd geen antwoord op, sterker nog ik deed er ook geen poging toe. Ik tekende en schilderde vanuit een behoefte. En het verbaasde mij dat veel mensen dat niet snapten. “Ik kan nog geen poppetje tekenen” hoorde ik ze dan lachend zeggen. Ook als zei ik dat het daar niets mee te maken had, ging ik ermee door. Ik was gelukkig met het creatieve proces en genoot van het steeds weer verzinnen van nieuwe manieren om mij te uiten via  tekeningen, collages en schilderijen.

Wat ik ontdekte, toen ik een cursus Mindfulness volgde was dat mediteren hetzelfde gevoel opriep als wanneer ik aan het tekenen was. De gemoedstoestand die ik gewaar werd, was dezelfde die ik voelde als ik aan het tekenen was… van toen af aan gingen mijn creatieve en mijn meditatieve leven hand in hand. Ik heb menige meditatie retraite gevolgd om zeker te zijn van het verschil  en de uitkomst was heel simpel.

Focussen
Beide hebben gemeen dat je je ergens op Focust om zo uit je hoofd te komen.  Bij Mindfulness-oefeningen gaat het er om, dat je je aandacht uit je hoofd, vestigt op je ademhaling. Om zo gewaar te zijn van andere sensaties ergens in je lichaam. Door de beweging van de adem in en uit je lichaam te volgen, ontstaat er langzaamaan een ontspannen gevoel. Ook wordt er gebruik gemaakt van vele andere vormen van meditatie, zoals, Mantra’s zingen, of een rozijn-meditatie etc.
Wat deze 2 verschillende manieren van focussen gemeen hebben is dat het onze druk bezette ‘denkende hoofden’ iets geven om tot rust te komen, en om steeds weer toe te passen op momenten dat we voelen dat onze gedachten met ons op de loop gaan. Denk aan gedachten van vroeger of over de toekomst, verlangens, mooie of vervelende herinneringen, boosheid, verlies, teleurstelling of angst…  allemaal  emoties die ons weg houden van het hier en nu, het moment waarin we leven.

Dus kort gezegd; Bij Mindfulness richt je je aandacht op je ademhaling om rust in je hoofd te vinden. Bij Creatieve Mindfulness richt je je aandacht op de beweging van de pen op het papier en de vorm die we aan het tekenen zijn om rust in je hoofd te krijgen.

Als het je moeilijk valt om je langer dan 5 minuten te focussen op je ademhaling, dan biedt Creatieve Mindfulness een wonderbaarlijke oplossing. De simpele opdracht van het maken van bepaalde vormen op papier kan je dan goed helpen om je overbezette hoofd uit te zetten.

The only impossible journey is the one you never begin…

                                                                              Anthony Robbins